อันตรายมาก! คำโบราณเตือน ไฟนรก 7 กองจะเผาไหม้หากใครล่วงเกิน

ไฟนรก 7 กอง เป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปล่วงเกินโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นอันตรายมาก และจะเป็นกรรมที่จะนำเราไปสู่นรกอย่างรวดเร็ว
http://winne.ws/n21427

ใครก็ตามที่คิดล่วงเกิน แม้หนึ่งใน 7 ข้อนี้ อันตรายจะเกิดกับบุคคลนั้นทันทีทั้งในโลกนี้แบะโลกหน้า เหมือนเล่นกับไฟนรกเลยทีเดียว

ดังนั้น ไฟนรก 7 กองจึง เป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปล่วงเกินโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นอันตรายมาก และจะเป็นกรรมที่จะนำเราไปสู่นรกอย่างรวดเร็วมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

ไฟนรกกองที่ 1 ได้แก่ พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีมากที่สุดในโลก เป็นผู้เดียวในโลกที่มีสัพพัญญุตญาณ ( ญาณที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลโดย ไม่มีที่สิ้นสุด ) และพระพุทธเจ้ายังเป็นนายกของโลกตามตำแหน่งของกฎธรรมชาติที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้ใดก็ตามที่ได้ทำกุศลกรรมกับพระองค์ บุคคลนั้นจะต้องได้อานิสงส์ผลบุญมากที่สุดในโลก ซึ่งมนุษย์คนใดในโลกที่เราไปทำทานด้วยแล้ว จะได้ผลบุญมากเทียบเท่าพระพุทธเจ้าเป็นไม่มี ถ้าผู้ใดก็ตามที่ได้ทำอกุศลกรรมกับพระองค์ บุคคลผู้นั้นก็จะต้องได้รับบาปมากที่สุดในโลก ที่เรียกว่า ……..อนันตริยกรรม

ไฟนรกกองที่ 2 ได้แก่ พระธรรมพระธรรม คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้กฎความเป็นจริงของธรรมชาติทุกอย่างไม่มีผู้ใดในโลกจะฝืนกฎธรรมชาติไปได้ ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้า เพราะกฎของธรรมชาตินั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงไม่เหมือนกับกฎหมายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งถ้าคนส่วนใหญ่ต้องการจะเปลี่ยนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ และถ้าผู้ใดก็ตาม ที่ไม่เชิ่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า บุคคลผู้นั้นถือว่า เป็นผู้มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฐิ) คือ มีความเห็นผิดไปจากกฎธรรมชาติที่แท้จริง จะทำให้คนผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการมีความเห็นผิดที่ร้ายแรงที่สุด คือ การเชื่อว่าเกิดครั้งเดียว ตายครั้งเดียว ชาติหน้าไม่มี ตายแล้วสูญ ผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้ เมื่อตายไป ……จะเกิดเป็นสัตว์นรกในโลกันตนรก ทนทุกข์ทรมานเกาะอยู่ขอบภพ จิกกินเนื้อตัวเองตกลงในทะเลน้ำกรด

คนบาปที่ล่วงเกินพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์และผู้มีพระคุณ ก็จะมีนรกเป็นที่ไป

สภาพสัตว์นรกที่ทนทุกข์ทรมานเพราะการทำบาปตอนเป็นมนุษย์ กรรมจะหนักมากหากทำกับบุคคล 7 ประเภทตามลำดัยที่กล่าวมา

ไฟนรกกองที่ 3 ได้แก่ พระสงฆ์

พระสงฆ์ คือ พระอริยสงฆ์ที่มีบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้น 1 คือ พระโสดาบัน ขั้นที่ 2 คือ พระสกทาคามี ขั้นที่ 3 คือ พระอนาคามี และขั้นสูงสุดขั้นที่ 4 คือ พระอรหันต์ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้า ได้เป็นขั้นๆ จนถึงขั้นสูงสุด คือ พระอรหันต์ และเมื่อเราได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์ เราก็จะได้บุญมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน แต่ถ้าใครก็ตามไปล่วงเกินทำบาปกับท่าน เขาผู้นั้นก็จะต้องได้รับบาปมากมายมหาศาลเช่นเดียวกัน

ไฟนรกกองที่ 4 ได้แก่ บิดามารดาผู้ให้กำเนิด

บิดามารดาผู้ให้กำเนิดนั้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า พ่อแม่นั้นคือ พระอรหันต์ของลูก ผู้ใดก็ตามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ ถือว่าผู้นั้นมีบุญวาสนาอย่างมาก เพราะเขาสามารถทำบุญกับพ่อแม่ได้ บุญที่เขาทำไปนั้นจะได้ผลบุญมากมายมหาศาลเทียบเท่ากับพระอรหันต์เช่นกัน แต่ผลบุญนั้นอาจจะได้ช้ากว่าพระอรหันต์สักหน่อย แต่อย่างไรก็จะต้องได้บุญมากมายมหาศาลอย่างแน่นอน สาเหตุที่ต้องได้บุญมากมายเช่นนี้ ก็เพราะว่า

บิดามารดาคือผู้ให้กำเนิดชีวิต……
แต่ถ้าใครก็ตามที่ได้ล่วงเกินพ่อแม่โดยทางกาย วาจาและทางใจ …….ชีวิตผู้นั้นก็จะตกต่ำหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ ตายไปก็ตกนรก

ไฟนรกกองที่ 5 ได้แก่ ครูบาอาจารย์

ครูบาอาจารย์ เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากตามกฎของธรรมชาติ โดยเฉพาะอาจารย์ผู้ที่สั่งสอนธรรมะ ให้เราได้รู้หรือเป็นผู้ที่เขียนตำราให้เราได้อ่านก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ก็ว่าได้

เมื่อใดก็ตามที่เขามีบุญวาสนา มาเจออาจารย์ที่มีความรู้ในธรรมะ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เขาผู้นั้นก็เสมือนว่าได้เกิดใหม่ ทั้งที่ยังไม่ตาย เพราะถ้าเขาได้รู้ธรรมะที่แท้จริงแล้ว จากตาที่เคยมืดบอด ก็กลับเห็นแสงสว่างขึ้นมาในทันที จึงทำให้รู้ว่าการกระทำอะไรเป็นบุญและการกระทำอะไรเป็นบาป และธรรมะที่ถูกต้องจะทำให้เขาตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมไปจนตลอดชีวิต และทำให้เขาได้รับกับความสุข ความเจริญทั้งในชาตินี้ และเมื่อตายไป ……ก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์

ไฟนรกกองที่ 6 ได้แก่ สมณะชีพราหมณ์

ชีและพราหมณ์นั้น หลายคนคงเข้าใจอยู่แล้วว่า คือ นักบวช แต่สำหรับสมณะ ก็คือพระที่บวชในพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตามพระวินัย คือ รักษาศีล 227 ข้อ เรียกว่า สมมติสงฆ์

พระทั่วไปที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนั้นเรียกว่า สมมติสงฆ์ ถึงแม้จะเป็นสมมติสงฆ์ แต่ถ้ารักษาศีลเป็นอย่างดี และปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นไปตามทางแห่งพระอรหันต์แล้ว และถ้าเราได้ไปทำบุญกับท่าน เราก็จะได้บุญมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว แต่ถ้าเราไปทำบาปกับท่าน เราก็จะได้รับบาปมากมายจนนับไม่ถ้วนเหมือนกัน ……..

เรามีสิทธิ์ที่จะทำบุญกับพระรูปใดก็ได้ แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าว่าใคร เพราะถือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเอง

ไฟนรกกองที่ 7 ได้แก่ สามี

สามีนั้นเปรียบเสมือนพ่อคนที่ 2 ของภรรยา เพราะต้องทำหน้าที่คอยดูแลห่วงใย และต้องคอยป้องกันภัยให้กับภรรยา จึงเป็นความสำคัญ และยังเป็นไฟนรกกองที่ 7 ของผู้หญิงที่เป็นภรรยา ตามกฎของธรรมชาติที่ได้กำหนดเอาไว้ ฉะนั้นผู้หญิงคนใดที่ได้สามีไม่ดี ถือว่าเป็นความโชคร้ายของผู้หญิงคนนั้นทั้งขึ้นทั้งล่อง เพราะเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาก เพราะจะมีโอกาสทำกรรมหนัก คือ การล่วงเกินต่อสามี ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อคนที่ 2 และเป็นไฟนรกกองที่ 7 ของภรรยานั่นเอง
ภรรยาที่ดีดูแลสามีประดุจเทวดา พระท่านว่าภรรยาจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เมื่อตั้งความปรารถนาจะเกิดเป็นชายก็จะได้สมปรารถนาเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจสาระน่ารู้

Facebook Comments