ห่วงสังคมไม่เข้าใจ!! เด็กสอบธรรมศึกษาแล้วได้อะไร??

การที่เด็กๆได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่อายุยังน้อยๆ ก็อาจจะทำให้เด็กเรียบร้อย มีเหตุผล ไม่ดื้อ ไม่ก่อปัญหา และรับผิดชอบในหน้าที่ตนเองได้ดี สังคมปัจจุบันอาจสอนให้เด็กแข็งขันเพื่อความอยู่รอดในสังคม แต่ธรรมะจะสอนให้เด็กมีสติในการใช้ชีวิต ดังนั้นการจัดสอนจัดสอบธรรมศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ดี ที่นักเรียน นักศึกษาที่เป็นพุทธศาสนิกชน จะได้เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตต่อไป

พระพรหมมุนี ห่วงสังคมไม่เข้าใจให้เด็กสอบธรรมศึกษาได้ประโยชน์อะไร พร้อมแจงไม่ได้หวังให้เด็กได้ธรรมขั้นสูง เพียงรู้จักผิดชอบชั่วดี นำไปต่อยอดศึกษาหลักธรรมในอนาคต

 

วันนี้( 22 พ.ย.)พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ

โดยมีผู้สมัครสอบที่เป็นเด็กและเยาวชน จำนวน 2,304,104 คนนั้น พบว่า การสอบดังกล่าวมีผู้ขาดสอบ 359,332 คน คงสอบทั้งหมด 1,944,772 คน หากมองในภาพรวมถือว่า พอใจในระดับหนึ่ง

สิ่งที่จะต้องดำเนินการจากนี้ไป คือ จะทำอย่างไรให้เยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา ประมาณ 8 ล้านคน เข้ามาในระบบการสอบธรรมศึกษาให้ได้ คือ สิ่งที่ท้าทายของคณะสงฆ์

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าห่วงอีกประการหนึ่ง คือ สังคมบางส่วนยังไม่เข้าใจว่า การสอบธรรมศึกษาเด็กและเยาวชนจะได้ประโยชน์อะไร  ตนจึงอยากบอกแก่สังคมว่า สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา มาตลอด 88 ปี เพื่อหวังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในฐานะที่เป็นชาวพุทธได้ศึกษาหลักวิชาการขั้นพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

เพื่อให้รู้หัวข้อธรรมง่ายๆ ในการดำรงชีวิต ที่สำคัญได้รู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ที่เป็นศาสนาที่นับถืออีกด้วย

พระพรหมมุนี กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายวิตกกังวล ในเรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ที่เน้นในเรื่องของเชิงปริมาณ ไม่ได้เน้นเชิงคุณภาพนั้น

ตนอยากทำความเข้าใจว่า ระบบการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบ ซึ่งการจะทำให้การเรียนมีคุณภาพก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ผู้บริหารสำนักเรียน ครูผู้สอน ซึ่งก็คือ คณะสงฆ์

เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  โดยไม่คาดหวังว่า จะให้ผู้เรียนและผู้สอบธรรมศึกษารู้แจ้งในหลักธรรมทั้งหมด แต่หวังว่า ให้ผู้เรียนได้ซึมซับและได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้น  รู้จักผิดชอบ ชั่วดี  ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้เป็นพื้นฐานนำไปค้นคว้าในหลักวิชาการที่สูงขึ้นในอนาคต

ประโยชน์ของการเรียนธรรมะ….

เด็กสามารถตัดสินใจในเรื่องราวเหตุการต่างๆได้ดี มีเหตุผล เพราะธรรมะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ เพียงเด็กมีเบญจธรรม คือ ธรรม 5 ข้อ

1. ให้มีความเมตตากรุณา เด็กก็จะไม่แกล้งเพื่อน ไม่รังแกสัตว์ ไม่ทำร้ายใครๆ จนถึงฆ่าใคร

2. ให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต แต่เด็กไม่มีอาชีพ… จะไม่ขโมยดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด จนกระทั่งเงินของเพื่อนๆ หรือพ่อแม่

3. ให้มีความสำรวมในกาม ข้อนี้ทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนที่จะตามมามากมาย ตอนนี้เด็กวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยง อาจก่อปัญหาอื่นอีกเยอะ

4. ให้มีความสัตย์จริง เด็กจะไม่โกหก ไม่พูดหยาบ ไม่พูดส่อเสียดหรือเพ้อเจ้อ ไม่ลอกการบ้านเพื่อน

5. ให้มีสติรอบครอบ เด็กจะไม่ยุ่งกับสุรายาเมา ต่างๆ

เรียนธรรมะแล้วมาใช้กับชีวิตประจำวันใช้กับวิชาที่เรียนได้ เพียงเด็กทำได้เท่านี้ ก็เป็นเด็กที่ใครๆก็จะรักใคร่เอ็นดู น่าภูมิใจ ถ้าเด็กไทยเป็นเด็กที่รับผิดชอบในหน้าที่มีความสามารถดูแลตนเองได้ดี ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ก็จะเป็นเด็กดี ไม่เป็นสองรองใครในโลก

ขอบคุณข้อมูลจาก dailynews  และรูปภาพจาก Internet

เรียบเรียงโดย Goodcoconut

Facebook Comments