9 อันดับ รัฐน่าอยู่ที่สุดในอเมริกา อยู่แล้วคนมีความสุข อายุยืน แถมยังประหยัดอีกด้วย!!

สำหรับการจัดลำดับครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำรวจหาความสำคัญของความต้องการในผู้อยู่อาศัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย U.S News ได้ประเมินจาก 12 ปัจจัยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ความคาดหวังในชีวิต สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ ค่าครองชีพ รวมถึงคุณภาพและค่าใช้จ่ายสำหรับสวัสดิการประกันสุขภาพและสถานรักษาพยาบาล

คะแนนทั้งหมดที่แต่ละรัฐได้รับนั้นมาจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. รัฐโคโลราโด (Colorado)

ค่าครองชีพ 83.84 คะแนน

ความคาดหวังในชีวิต 60.53 คะแนน

คุณภาพชีวิต 97.47 คะแนน

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 87.93 คะแนน

***

2. รัฐเมน (Maine)

ค่าครองชีพ 70.79 คะแนน

ความคาดหวังในชีวิต 39.47 คะแนน

คุณภาพชีวิต 85.35 คะแนน

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 82.76 คะแนน

***

3. รัฐฮาวาย (Hawaii)

ค่าครองชีพ 0 คะแนน

ความคาดหวังในชีวิต 100 คะแนน

คุณภาพชีวิต 98.48 คะแนน

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 84.48 คะแนน

***

4. รัฐไอโอวา (Iowa)

ค่าครองชีพ 92.89 คะแนน

ความคาดหวังในชีวิต 50 คะแนน

คุณภาพชีวิต 88.89 คะแนน

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 100 คะแนน

***

5. รัฐเซาท์ดาโคตา (South Dakota)

ค่าครองชีพ 85.20 คะแนน

ความคาดหวังในชีวิต 60.53 คะแนน

คุณภาพชีวิต 71.72 คะแนน

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 98.28 คะแนน

***

6. รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin)

ค่าครองชีพ 88.90 คะแนน

ความคาดหวังในชีวิต 52.63 คะแนน

คุณภาพชีวิต 78.28 คะแนน

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 74.14 คะแนน

***

7. รัฐมินนิโซตา (Minnesota)

ค่าครองชีพ 85.69 คะแนน

ความคาดหวังในชีวิต 68.42 คะแนน

คุณภาพชีวิต 87.88 คะแนน

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 94.83 คะแนน

***

8. รัฐเวอร์มอนต์ (Vermont)

ค่าครองชีพ 65.24 คะแนน

ความคาดหวังในชีวิต 50 คะแนน

คุณภาพชีวิต 80.30 คะแนน

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 86.21 คะแนน

***

9. รัฐนิวแฮมป์เชียร์ (New Hampshire)

วัดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ค่าครองชีพ 83.84 คะแนน

ความคาดหวังในชีวิต 60.53 คะแนน

คุณภาพชีวิต 97.47 คะแนน

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 87.93 คะแนน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก scholarship 

Facebook Comments